ผลิตชิ้นส่วนป้องกันความร้อนและป้องกันเสียงสำหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, ท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์